Jäsenistöltä

Risto Nuutinen 17.3.2021
Muhoksen Eläkeläiset ry,
Johtokunnan kokous, 2.2.2021

LÄHTÖKOHTANI, PERIAATTEENI JA PYRKIMYKSENI

Muhoksen Eläkeläiset ry:n syyskokouksen 2020 valitsemana puheenjohtajana minulla on tässä ja nyt kunnia johtaa ensimmäistä kertaa yhdistyksen johtokunnankokousta. Tässä ominaisuudessa ja yhteydessä haluan lausua seuraavaa.

Kiitän läsnä olevia ja muita yhdistyksen jäseniä minulle osoitetusta luottamuksesta ja yksimielisestä kannatuksesta. Otan tämän luottamustehtäväni vastaan vakavalla mielellä. Aion hoitaa sitä parhaan kykyni, osaamiseni ja voimieni sekä lakien ja yhdistyksen sääntöjen mukaan.

Tärkeimmät periaatteeni ja pyrkimykseni tässä ovat

– avoimuus yhdistyksen toiminnassa sekä jäsenten mielipiteiden ja toiveiden herkkä kuuleminen,
– kollegiaalisuus ja selkeä työnjako johtamisessa sekä
– ikäihmisten asioiden edistäminen ja yhdistyksen vaikuttavuuden lisääminen Muhoksen kunnassa.

Olen realisti ja ymmärrän, että kunnalliset palvelut ja yhteiskunta laajemminkin eivät tule koskaan valmiiksi. Alati muuttuvien tarpeiden ja käytettävissä olevien resurssien välillä on pysyvä jännite. Olen idealisti siinä, että uskon osallistumisen ja vaikuttamisen merkitykseen demokraattisen yhteiskunnan eri tasoilla ja osa-alueilla.

Haluan toteuttaa näitä näkemyksiä sisäisessä toiminnassamme, Muhoksen kunnassa, alueellisesti ja koko suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kaikessa tässä tulen tarvitsemaan teidän osaamistanne, kokemustanne ja tukeanne.

Ensimmäisen johtamani johtokunnan kokouksen avaussanat
Risto Nuutinen, puheenjohtaja
************************************************************

Eläkeläiset vaaliuurnille
Maanantai 1.4.2019 – Kohtalo-Törmänen Helena

ELÄKELÄISET VAALIUURNILLE

Paljon on ollut otsikoissa se, että eläkeläiset ovat eduskuntavaalien suurin nukkuva puolue. Miksi? Mitä pieni- ja keskituloiset eläkeläiset ovat hyötyneet viime vuosien päättäjien toimesta? Tähän voisi vastata lyhyesti: Ei kurjuutta kummempaa.

Eläkeläiset ry juhlii tänä vuonna 60-vuotista taipalettaan. Juhlavuoden valtuustolle on esitetty pitkä lista asioita hyväksyttäväksi ja eteenpäin viemiseksi. Järjestön juhlavuoden valtuuston kokoukseen teimme myös oman aloitteemme.

Muhoksen Eläkeläiset ry on samoilla linjoilla kuin Eläkeläiset ry:n hallitus. Otimme kantaa omassa valtuustoaloitteessamme siihen, että terveyspalvelut, lääkkeet, ja matkakulut on saatava yhtenäisen maksukaton piiriin. Samaan tulee yhdistää suunhoito, (säännöllinen hammashuolto). Maksukaton luonnollinen seuranta tulisi kuulua Kelalle. Edunsaaja pystyisi seuraamaan oman maksukaton täyttymistä Kelan sivuilta. Lääkkeiden omavastuuosuuksista pitkäaikaishoidossa tulee luopua. Usein lääkekustannusten lisäksi pitää hankkia erilaisia apuvälineitä, joiden kustannukset olisi korvattava kokonaan. Päätöksissä tulisi huomioida myös tuloraja.

Eläkeläiset ry:n tavoiteohjelmassa on asioita, mitkä meillekin ovat hyvin tärkeitä ja näin eduskuntavaalien kynnyksellä toiveena on, että nämä ajankohtaiset asiat tavoittaisivat alueemme eduskuntavaaliehdokkaita.

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ikään katsomatta. Ikäsyrjintään on puututtava. Ikääntyvää ihmistä on kohdeltava arvokkaasti ja arvostettava hänen tietojaan, taitojaan ja panostaan yhteiskunnassa. Ikääntyneiden vaikutusmahdollisuudet yhteiskunnassa tulee turvata.

Yhteiskunnan nopeutuva muutos haastaa ikääntyneet elinikäiseen oppimiseen. Digisyrjäytyminen on tätä päivää, joka voidaan estää vain järjestämällä ikäihmisille riittävä määrä tarvittavaa koulutusta.

Enemmistö eläkeläisistä on pieni- tai keskituloisia. Suuri osa pienituloisista eläkeläisistä elää pelkän takuueläkkeen ja kansaneläkkeen turvin. Köyhyys koskettaa useimmiten yksin asuvia, ikääntyneimpiä naisia ja myös heitä, joilla syystä tai toisesta työura on jäänyt katkonaiseksi.

Eläkejärjestelmän tulee antaa riittävä turva myös katkonaisia työuria tehneille.

Riittävä toimeentulo kuuluu kaikille, siitä tulee yhteiskuntamme pitää huolta.

Toimivat sosiaalipalvelut ovat merkittävä tuki pienituloisille eläkeläisille. Kotihoidon ensisijaisuus on jo ajettu siihen, että entistä huonokuntoisempia vanhuksia on jätetty kotihoidon varaan. Heikoimmassa asemassa ovat ne, joilla ei ole lähiomaisia eikä myöskään riittävää omaisuutta. Vanhustenhuollon puutteet korjataan vain lisäämällä riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa. Oikeaan hoitajamitoitukseen on puututtava.

Omaishoitajien asemaa pitää parantaa riittävällä taloudellisella tuella, mutta myös jaksamiseen pitää kiinnittää huomiota. Suomessa on vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus. Nämä muodostavat kokonaisuuden, mitä ei pidä rikkoa. Palvelujen saatavuus on turvattava asuinpaikasta riippumatta.

Vanhus- ja vammaisneuvostot ovat tärkeä vaikutuskanava. Eläkeläisjärjestöjen edustus neuvostossa on tarpeellinen, suora vaikuttamiskanava ikäihmisten asioissa. Neuvoston jäseniin kannattaa olla yhteydessä, jos haluaa jonkin asian eteenpäin viemistä omassa kunnassa.

On paljon asioita mihin meitä eläkeläisiä vielä tarvitaan. Äänestämällä saadaan sellaiset henkilöt pääkallon paikalle, joille on tärkeää myös ikäihmisten hyvinvointi, hoitajamitoituksen kohdilleen saattaminen ja ikärasismin kitkeminen.

Olemme usein sosiaali- ja terveyspalvelujen suurkuluttajia, tarvitsemme näin ollen laajemman  maksukaton sosiaali- ja terveyspalvelujen maksujemme kattamiseen.

Omasta eläkeläisjärjestöstä saat ajankohtaista tietoa. Eläkeläiset kokoontuvat kerhoihin usean kerran viikossa, käyvät esiintymässä eri tilaisuuksissa, järjestävät mukavia matkoja. Yhdessä oleminen on hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeää. Toiveita otetaan vastaan toimintaan liittyvissä asioissa. Olemme liikkeellä avoimin korvin ja mielin.

Muhoksen Eläkeläiset ry

Helena Kohtalo-Törmänen, sihteeri