Toimintasuunnitelma 2024.

ELÄKELÄISET RY:N PIRKANMAAN ALUEJÄRJESTÖ RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

MAAN hallituksen toimet alkavat realisoitua vuoden aikana. On tärkeää, että eläkeläisten asemaa
koskeviin heikennyksiin tartutaan viivyttelemättä. Edunvalvontaa keskusjärjestötasolla on
terävöitettävä.
Myös hyvinvointialue, Pirha, hakee toimintamuotojaan ja on tärkeää vaikuttaa varhaisessa
vaiheessa uusin toimintamalleihin siten, että palvelut säilyvät lähellä ja toimivat sujuvasti sekä
parantavat pirkanmaalaisten Sote palveluita.
Hyvinvointialueen vanhusneuvoston toimintaa tulee aktiivisesti seurata ja tukea siinä toimivia
Eläkeläiset ry:n jäseniä heidän tehtävässään.
Kunnissa toimivien vanhusneuvostojen toimintakenttä on muuttumassa. On tärkeää, että kuntien
vanhusneuvostoissa toimivia, Eläkeläiset ry:n, jäseniä opastetaan ja tuetaan heidän uudenlaisessa
tehtävässään.
SUOMEN TASAVALLAN presidentin vaalit järjestetään 28.1.2024 ja 11.2.2024.
Suomen EU-edustajien vaali järjestetään sunnuntaina 9.6.2024.
On tärkeää aktivoida jäsenistöä äänestämään.
ALUEKIERROS järjestetään 8.2.2024 ja paikkana on Kuljun Työväentalo.
ALUETOIMIKUNNAN kokousrytmi määritellään järjestäytymiskokouksessa. Kevä- ja
syyskokoukset järjestetään sääntöjen edellyttämllä tavalla ja työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa.
ELÄKELÄISET ry:n EDUSTAJAKOKOUS pidetään 28. – 29.5.2024, Seinäjoella, Seinäjoki
Areenalla. Alkuvuoden toimintaa sävyttää valmistautuminen kokoukseen. Perusyhdistykset
valitsevat edustajansa, samoinkuin aluejärjestökin. Aloitteita järjestön toimintaan voivat tehdä
perusyhdistykset ja Aluejärjestö. Aloitteet tulee jättää kahta kuukautta ennen kokousta Eläkeläiset
ry:n hallitukselle.
3-ALUEEN tapaamisen järjestää vuonna 2024 Satakunnan aluejärjestö. Suunnitelmissa on, että
tapahtuma pidetään viikolla 24, kesäkuussa.
PIRKANMAAN aluejärjestön oma tapahtuma järjestetään elokuussa 2024. Aluetoimikunta
päättää tapahtuman paikasta ja tarkemmasta ajankohdasta.
ALUEJÄRJESTÖ osallistuu aktiivisesti Pirkanmaan eläkeläispiirijärjestöjen yhteistyöelimen,
PEETU:n, toimintaan. Aluejärjestön edustajina ovat asemaperusteisesti puheenjohtaja ja sihteeri.
JÄSENHANKINTA on koko vuoden jatkuvaa toimintaa.
OSALLISTUTAAN mahdollisuuksien mukaan keskusjärjestön järjestämiin koulutuksiin ja
seminaareihin.
KANNUSTETAAN perusjärjestöjä yhteistyöhön paikallisella tasolla muiden eläkeläisjärjestöjen,
ammattiyhdistysten, urheiluseurojen sekä muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
AVUSTETAAN mahdollisuuksien mukaan perusjärjestöjä, edustajakokouksen hyväksymien uusien
sääntöjen voimaansaattamiseksi.