Yleisetkokoukset

10.6.2021 kevätkokous

COVID-19 kulkutaudin vuoksi kevätkokous siirtyi pidettäväksi vasta kesäkuussa.

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2020 tilit ja toimintakertomus.

Kokouksessa tehtiin useita valintoja.

Aluejärjestön syyskokoukseen valittiin Maisa Lahnajärvi (varalla Sanni Dianoff), Mauri Blomster (varalla Reijo Viitala), Timo Haapakoski (varalla Paavo Miettinen) ja Kaarina Pistokoski-Tikkala (varalla Hilkka Saari).

Edustajaksi Eläkeläiset ry:n edustajakokoukseen valittiin Mauri Blomster ja varalle Maisa Lahnajärvi.

Eroa pyytäneen Saara Kotijärvi-Dianoffin tilalle Kemin vanhusneuvostoon valittiin Raija Siirilä ja varaedustajaksi Timo Haapakoski.

3.12.2020 syyskokous

COVID-19 kulkutaudin vuoksi johtokunnan kokous muutettiin syyskokoukseksi. Poikkeuksellisen menettelyn vuoksi kokouksen päätökset on vielä vahvistettava seuraavassa yleisessä kokouksessa.

Vuoden 2020 johtokunta valittiin jatkamaan vielä vuonna 2021.

7.11.2019 syyskokous

Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. Suunnitelma kokonaisuudessaan on luettavissa nettisivuilta.

Puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin Maisa Lahnajärvi ja varapuheenjohtajaksi Mauri Blomster.

Muiksi jäseniksi johtokuntaan valittiin Sanni Dianoff, Saara Kotijörvi-Dianoff, Aila Lauri, Suoma Perkaus, Kaarina Pistokoski-Tikkala, Ritva Rantakoivu, Hilkka Saari, Timo Salonpää, Tapio Siirilä ja Esko Toivanen. Varajäseniksi valittiin Timo Haapakoski, Riitta Kukkonen ja Hilkka Kumpuoja.

Edustajiksi Eläkeläiset ry:n Lapin aluejärjestön kevätkokoukseen valittiin Maisa Lahnajärvi, Mauri Blomster, Timo Salonpää ja Kaarina Pistokoski-Tikkala. Samat henklöt oat ehdolla aluejärjestön aluetoimikuntaan vuoksi 2020.

Kemin kaupungille ja Keminmaan kunnalla tehty esitys hoivapalvelujen parantamisesta on sivulla ”aloitteita ja kannanottoja”.

28.3.2019 kevätkokous

Kevätkokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2018 sekä vahvistettiin ja hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2018.

Aluejärjestön syyskokoukseen valittiin Maisa Lahnajärvi, Mauri Blomster, Timo Salonpää ja Kaarina Pistokoski-Tikkala.

Kokouksessa hyväksytty julkikausuma on sivulla ”Aloitteita ja kannanottoja”.

8.11.2018 syyskokous

Jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2019 päätettiin 18 euroa.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019. Toimintasuunnitelma löytyy ”Tulevaa toimintaa” sivun alta.

Puheenjohtajaksi valittiin Maisa Lahnajärvi ja varapuheenjohtajaksi Mauri Blomster. Muiksi johtokunnan jäseniksi valittiin Saara Kotijärvi-Dianoff, Sanni Dianoff, Maija-Leena Koivuaho, Aila Lauri, Kaarina Pistokoski-Tikkala, Timo Salonpää, Tapio Siirilä ja Esko Toivanen. Varajäseniksi valittiin Erkki Dianoff, Raimo Holpainen ja Suoma Perkaus.

Hyväksyttiin Kemin kaupunginvaltuustolle osoitettu kannanotto, jossa vastustetaan terveyspalveluihin suunniteltuja heikennyksiä. Kannanotto on sivulla ”Aloitteita ja kannanottoja”.

19.3.2018 kevätkokous

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2017.

Vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös ja päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä.

Valittiin edustajiksi Lapin aluejärjestön syyskokoukseen Mauri Blomster, Maisa Lahnajärvi, Mauno Palo ja Raija Siirilä. Varalle valittiin Erkki Dianoff, Suoma Perkaus, Esko Toivanen ja Kaarina Pistokoski-Tikkala.

Valittiin edustajiksi toikokuussa pidettävään Eläkeläiset ry:n edustajakokoukseen Mauri Blomster ja Maisa Lahnajärvi. Varalle valittiin Mauno Palo ja Kaarina Pistokoski-Tikkala.

Hyväksyttiin kaksi aloitetta edustajakokoukselle esitettäväksi.

10.11.2017 syyskokous

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018.

Johtokuntaan vuodeksi 2018 valittiin puheenjohtajaksi Mauno Palo ja varapuheenjohtajaksi Maisa Lahnajärvi.

Muiksi jäseniksi valittiin Mauri Blomster, Erkki Dianoff, Sanni Dianoff, Maija-Leena Koivuaho, Saara Kotijärvi-Dianoff, Aila Lauri, Suoma Perkaus, Kaarina Pistokoski-Tikkala, Raija Siirilä ja Esko Toivanen.

Varajäseniksi valittiin Raimo Holpainen, Tapio Siirilä ja Aili Valta.

Osallistujiksi aluejärjestön kevätkokoukseen valittiin Erkki Dianoff, Mauno Palo, Saara Kotijärvi-Dianoff ja Mauri Blomster. Varalle valittiin Esko Toivanen, Maija Lahnajärvi, Suoma Perkaus ja Tapio Siirilä. Samat henkilöt vaittiin myös aluejärjeston aluetoimikuntaan.

Kokouksessa käsiteltiin myös suunnitelmia Länsi-Pohjan terveyspalveluiden siirtämisestä Mehiläinen-konsernille.

Kokous vastustaa yksimielisesti tällaisia suunnitelmia ja vaatii terveys- ja sosiaalipalveluiden järjestämistä julkisena toimintana.

24.2.2017 kevätkokous

Sääntömääräisessä kevätkokouksessa hyväksyttiin vuoden 2016 tilit ja vahvistettiin toimintakertomus. Tilinpäätös osoitti 86,94 euroa miinusta.

Toimintakertomus osoittaa vuoden 2016 toiminnan olleen melkoisen aktiivista. Kertomuksesta käy ilmi myös lukuisten jäsenten merkittävä panos yhdistyksen toimintojen – mm. Pruntsin kahvilan – pyörittämisessä.

Edustajiksi Lapin aluejärjestön syyskokoukseen valittiin Erkki Dianoff. Mauno Palo, Saara Kotijärvi-Dianoff ja Mauri Blomster. Varalle valittiin Esko Toivanen, Maisa Lahnajärvi, Suoma Perkaus ja Tapio Siirilä.

2017_02_kokousvakea.jpg

11.11.2016 pidetyn syyskokouksen päätöksiä

Kokoukseen osallistui nelisenkymmentä yhdistyksen jäsentä. Kuvassa on osa osallistujista.

2016_kokous.jpg

Vuoden 2017 jäsenmaksuksi päätettiin 16 euroa.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017. Uudelle johtokunnalle terveisisinä esitettiin toive saada tanssitoiminta uudelleen käyntiin.

Vuoden 2017 johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mauno Palo ja varapuheenjohtajaksi Maisa Lahnajärvi. Johtokunnan jäseniksi valittiin

Mauri Blomster

Erkki Dianoff

Maija-Leena Koivuaho

Saara Kotijärvi-Dianoff

Aila Lauri

Suoma Perkaus

Kaarina Pistokoski-Tikkala

Raija Siirilä

Esko Toivanen

Matti Viitanen

Varajäseniksi valittiin

Sanni Dianoff

Tapio Siirilä

Aili Valta

Ehdokkaaksi kesäkuun 2017 alussa toimintansa aloittavaan Kemin vanhusneuvostoon valittiin Saara Korijärvi-Dianoff ja varaedustajaksi Raija Siirilä

21.3.2016 pidetyn kevätkokouksen päätöksiä

Kokoukseen osallistui yli 50 yhdistyksen jäsentä. Kuvassa on osa osallistujista.

2016_kevatkokouksen_osallistujia.jpg

Normaalien kevätkokousasioiden lisäksi kokouksessa tehtiin henkilövalintoja, koska Mauno Palo oli pyytänyt eroa puheenjohtajan tehtävistä ja varapuheenjohtaja Jouni Tuovinen eroa johtokunnan jäsenyydestä ja useimmista luottamustehtävistä.

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Maisa Lahnajärvi (katso kuva). Varapuheenjohtajaksi valittiin Mauno Palo ja uudeksi jäseneksi johtokuntaan valittiin Saara Kotijärvi-Dianoff. Lapin aluejärjestön aluetoimikuntaan valittiin Maisa Lahnajärvi eronneen Jouni Tuovisen tilalle.

Aluejärjestön syyskokoukseen valittiin edustajiksi Maisa Lahnajärvi, Suoma Perkaus, Raija Siirilä ja Tapio Siirilä. Varaedustajiksi valittiin Paavo Miettinen, Maija-Leena Koivuaho, Pertti Henttinen ja Mauno Alasuutari.

2016_kevatkokous_Maisa.jpg

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2015 toimintakertomus sekä vuoden 2015 tilinpäätös.

Kokous antoi seuraavan johtokunnan kokouksen tehtäväksi laatia kannanotto, jossa tuomitaan yli 75-vuotiaisiin vammaisiin kohdistuvat huononnukset.