VUOSIKOKOUKSET

KEVÄTKOKOUS 2024

Toimintavuosi 2023 saatiin pakettiin 20.3.2024 Rytikarin Työväentalolla pidetyssä kokouksessa.  Läsnä oli 27 jäsentä ja 1 seuraaja.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Posti ja sihteeriksi Valma Kaniin.  Tauno Ristimäki heijasti kokousmateriaalin valokankaalle.  Yhdistyksen sihteeri Aili Virtala esitteli toimintakertomuksen ja paljon olimme saaneet aikaiseksi viimevuoden aikana.  Kohokohtina oli mm. Kalajoella Eläkeläiset ry:n järjestämät retkeilypäivät elokuussa ja Kemin Matkailun järjestämä Tornionjokilaakson matka Suomen puolta ylös ja Ruotsin puolta alas sekä Rytikarissa järjestetty yhteistyössä Kemin ja Simon eläkeläisten kanssa  SyysStartti, osallistujia oli noin 100. Piristystä kerhotoimintaa on tuonut käsityö- ja askartelukehon toiminta, euroja on tuotteiden myynnistä ropissut kassaan.  Toimintaan pitää myös rahoitus löytyä, tuloksen ja taseen esitteli yhdistyksen taloudenhoitaja Marjatta Ojala, joka totesi, että tuotoilla on katettu toiminnan kustannukset.  Vastuuvapaus johtokunnalle myönnettiin vuodelta 2023.

Päivi Posti valittiin yhdistyksen edustajaksi Eläkeläiset ry:n 22. edustajakokoukseen Seinäjoella, varaedustaja Valma Kaniin.
Päätettiin pitää yhdistyksen 15-vuotisjuhla sekä pikkujoulut yhdessä 15.12.2024 Rytikarin työväentalolla.

Katso kuvia kokouksesta.

 

SYYSKOKOUS 2023

Rytikarin Työväentalolla 22.11.2023 järjestetyssä kokouksessa oli läsnä 24 yhdistyksen jäsentä.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Posti ja sihteeriksi Marjatta Ojala ja tietokoneen takaa löytyi Tauno Ristimäki.

Päivi Posti esitteli yhdistykselle laaditun toimintasuunnitelman vuodelle 2024.  Onhan 2024 yhdistyksemme 15 vuotisjuhlavuosi itsenäisenä rekisteröitynä yhdistyksenä.  Toimintaan mahtuu normaalin viikko-ohjelman lisäksi vierailut, retket,  teatterit, juhlat yms.  Vilkkaan keskustelun jälkeen toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

Marjatta Ojala kävi lävitse laaditun talousarvion, jolla toiminta katetaan sekä talousohjesäännön, jotka hyväksyttiin.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Seppo Ranta ja Hannu Sipilä, varalle Mikko Saariniemi ja Aune Hautala.

Puheenjohtajaksi valittiin Päivi Posti ja varapuheenjohtajaksi Valma Kaniin sekä johtokunnan jäseniksi: Marjatta Ojala, Marja Ristimäki, Pirkko Sankala, Airi Ruohonen, Lauri Jokilahti ja Aili Virtala ja varajäseniksi: Sinikka Lindroth ja Terttu Liukkonen-Tikkala.

Muista asioissa päätettiin mm, että puheenjohtaja laittaa aloitteen ikääntyneiden tonttiliittymien lumenaurauksesta Kemin kaupungin valtuustolle.

Koosteen laati kokouksen sihteeri

 

KEVÄTKOKOUS 2023

Rytikarin Työväentalolla 22.3.2023 pidetyssä kokouksessa oli läsnä 24 jäsentä sekä vieraana Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja Matti Huutola. Kokouksen puheenjohtajana toimi Päivi Posti, sihteerinä Marjatta Ojala sekä ”koneenkäyttäjänä” Tauno Ristimäki.

Matti toi vaalivuoden terveiset kokousväelle.  Aluksi hän totesi, että kuinka ihmisten arvopohjat ovat muuttuneet vuosien varrella ja toi yhden eläkeläiset ry:n tärkeimmistä tehtävistä esille eli eläkeläisten edunvalvonnan.  Matti kävi tarkemmin lävitse muutamaa Eläkeläiset ry:n painopistettä vaaliohjelmassa.  Hyvinvointia sukupolvien yhteistyöllä, yksin puurtaminen omissa ryhmissä ei riitä vaan yhteistyössä on voimaa.

Varsinaisessa kokousasioissa toimintakertomuksessa oli käyty hyvin lävitse monipuolinen kerho-ohjelmamme.  Uusia asioita vuoden aikana oli mm.: vuosikokouksissa siirryttiin kalvoajasta digiaikaan, yhdistyksen nettisivuja alettiin toukokuussa päivittämään Eläkeläiset ry:n alustalle, kesäaikana järjestettiin yhteisiä tapahtumia mm. Kemin kumppanuussopimuksen turvin teimme risteilyn saaristoon Leila -laivalla. Yhteistyötä eri eläkeläisjärjestöjen kanssa tiivistettiin mm.  järjestämällä TUL:n Lapin piirin ja Kemin eläkeläisten kanssa Syys-Startin Rytikarin työväentalon pihapiirissä.  Tähän tapahtumaan osallistui 92 henkilöä mm. Kemistä, Simosta, Torniosta, Tervolasta

Talouspuolella käsiteltiin tilinpäätös ja todettiin, että tuloilla oli saatu katettua menot ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

Koosteen laati kokouksen sihteeri

Vieraamme Matti Huutola ja kokousvirkailijat

SYYSKOKOUS 2022

Rytikarin Työväentalolla 16.11.2022 pidetyssä kokouksessa läsnä oli 25 yhdistyksemme jäsentä.

Johtokunnassa jatkavat puheenjohtajana Päivi Posti ja varapuheenjohtajana Aili Virtala. Jäseniksi valittiin Marjatta Ojala, Lauri Jokilahti, Marja Ristimäki, Raili Ranta, Pirkko Sankala ja Seppo Ruottu. Varajäseniksi: Sinikka Lindroth ja Terttu Liukkonen-Tikkala.

Vuoden päätapahtuma tulee olemaan Eläkeläiset ry:n järjestämät Retkeilypäivät Kalajoella 22.-24.8.2023.  Toinen iso tapahtuma on Kemissä TUL:n Lapin piirin järjestämät valtakunnalliset senioripäivät 6.-7.6.2023 Kemissä. Molempiin tapahtumiin osallistumme mahdollisimman isolla joukolla.

Toimintasuunnitelmaan kuuluu myös paljon jo hyväksi todettua toimintaa, mutta uudenlaistakin toimintaa on suunnitteella, joten kaikki mukaan yllättymään ja viihtymään yhdessä.

Talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan.

Jäsenistössä keskustelua vilkasta keskustelua herättivät seuraavat kysymykset:
* Länsi-Pohjan sairaalan säilyminen
* Sähkön hinnan korotukset

Koosteen laati kokouksen sihteeri: Marjatta Ojala