VUOSIKOKOUKSET

 

KEVÄTKOKOUS 2023

Rytikarin Työväentalolla 22.3.2023 pidetyssä kokouksessa oli läsnä 24 jäsentä sekä vieraana Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja Matti Huutola. Kokouksen puheenjohtajana toimi Päivi Posti, sihteerinä Marjatta Ojala sekä ”koneenkäyttäjänä” Tauno Ristiämäki.

Matti toi vaalivuoden terveiset kokousväelle.  Aluksi hän totesi, että kuinka ihmisten arvopohjat ovat muuttuneet vuosien varrella ja toi yhden eläkeläiset ry:n tärkemmistä tehtävistä esille eli eläkeläisten edunvalvonnan.  Matti kävi tarkemmin lävitse muutamaa Eläkeläiset ry:n painopistettä vaaliohjelmassa.  Hyvinvointia sukupolvien yhteistyöllä, yksin puurtaminen omissa ryhmissä ei riitä vaan yhteistyössä on voimaa.

Varsinaisessa kokousasioissa toimintakertomuksessa oli käyty hyvin lävitse monipuolinen kerho-ohjelmamme.  Uusia asioita vuoden aikana oli mm.: vuosikokouksissa siirryttiin kalvoajasta digiaikaan, yhdistyksen nettisivuja alettiin toukokuussa päivittämään Eläkeläiset ry:n alustalle, kesäaikana järjestettiin yhteisiä tapahtumia mm. Kemin kumppanuussopimuksen turvin teimme risteilyn saaristoon Leila -laivalla. Yhteistyötä eri eläkeläisjärjestöjen kanssa tiivistettiin mm.  järjestämällä TUL:n Lapin piirin ja Kemin eläkeläisten kanssa SyysStartin Rytikarin työväentalon pihapiirissä.  Tähän tapahtumaan osallistui 92 henkilöä mm. Kemistä, Simosta, Torniosta, Tervolasta

Talouspuolella käsiteltiin tilinpäätös ja todettiin, että tuloilla oli saatu katettua menot ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

Koosteen laati kokouksen sihteeri

Vieraamme Matti Huutola ja kokousvirkailijat

SYYSKOKOUS 2022

Rytikarin Työväentalolla 16.11.2022 pidetyssä kokouksessa läsnä oli 25 yhdistyksemme jäsentä.

Johtokunnassa jatkavat puheenjohtajana Päivi Posti ja varapuheenjohtajana Aili Virtala. Jäseniksi valittiin Marjatta Ojala, Lauri Jokilahti, Marja Ristimäki, Raili Ranta, Pirkko Sankala ja Seppo Ruottu. Varajäseniksi: Sinikka Lindroth ja Terttu Liukkonen-Tikkala.

Vuoden päätapahtuma tulee olemaan Eläkeläiset ry:n järjestämät Retkeilypäivät Kalajoella 22.-24.8.2023.  Toinen iso tapahtuma on Kemissä TUL:n Lapin piirin järjestämät valtakunnalliset senioripäivät 6.-7.6.2023 Kemissä. Molempiin tapahtumiin osallistumme mahdollisimman isolla joukolla.

Toimintasuunnitelmaan kuuluu myös paljon jo hyväksi todettua toimintaa, mutta uudenlaistakin toimintaa on suunnitteella, joten kaikki mukaan yllättymään ja viihtymään yhdessä.

Talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan.

Jäsenistössä keskustelua vilkasta keskustelua herättivät seuraavat kysymykset:
* Länsi-Pohjan sairaalan säilyminen
* Sähkön hinnan korotukset

Koosteen laati kokouksen sihteeri: Marjatta Ojala