Toimintasuunnitelma 2024

Eläkeläiset ry:n Helsingin Aluejärjestö ry

Toimintasuunnitelma 2024

Toimintamme tavoitteena on edistää eläkeläisten terveyden, fyysisen kunnon ja toimintakyvyn säilymistä sekä ehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Haluamme myös edistää yhteiskunnan ikäystävällisyyttä. Aluejärjestö tukee jäsenyhdistyksiään tässä toiminnassa, järjestää täydentävää toimintaa, edistää yhdistysten välistä yhteistyötä sekä pitää yhteyttä muihin eläkeläisten asioita edistäviin järjestöihin Helsingissä ja lähialueella. 

Yhdistystoimintamme haasteita ovat jäsenmäärän laskeva suunta ja jäsenten sitouttaminen yhdistystoimintaan.   Vuoden 2024 tavoitteena on saada jäsenmäärän lasku pysähtymään ja uudistaa tarvittaessa organisaatiota siten, että se säilyy elinvoimaisena ja voidaan järjestää mielekästä toimintaa jäsenillemme. Eläkeläiset ry on nimennyt vuoden 2024 liikuntavuodeksi ja me osallistumme siihen.

Toimialue
Aluejärjestön toimialueena on Helsingin kaupunki.

Toimitilat
Kokoukset pidetään Kinaporin Seniorikeskuksessa ja Hermannin kerholla. Isompiin tapahtumiin etsitään tiloja muualta.

Jäsenistö
Aluejärjestön jäseninä on kahdeksan yhdistystä:

Jakomäen Eläkeläiset ry, Kaarelan Eläkeläiset ry, Kallion- Vallilan Eläkeläiset ry, Kontulan Eläkeläiset ry, Malmin Eläkeläiset ry, Laajasalon Eläkeläiset ry, Pihlajamäki- Pihlajiston Eläkeläiset ry ja Vartiokylän Eläkeläiset ry. Yhdistyksissä on yhteensä 1050 jäsentä. Jäsenmäärä on laskussa. Tarvitsemme sekä yhdistys- että aluejärjestötasolla osaavia ja sitoutuneita toimihenkilöitä. Eläkeläiset ry järjestää vuonna 2024 jäsenhankintakampanjan, johon me aluejärjestönä osallistumme yhdessä alueen yhdistysten kanssa.  

Järjestötoiminta 

Koulutus

Yhdistyksemme viestintää jäsenille ja tavoiteltaville uusille jäsenille parannetaan kouluttamalla yhdistysten viestintävastaavia verkkosivujen tekemisessä, mutta myös sosiaalisen median hyödyntämisessä. Eläkeläiset ry:ltä on tilattu kotisivukoulutus.Toimintatonnia on haettu Ensiapukoulutukseen ja pelastuslaitoksen turvallisuuskoulutukseen.Osallistumme Eläkeläiset ry:n  koulutuksiin.  Yhdistyshenkilöiden koulutuksen pitäisi sisältää enemmän toimintaan motivoivia asioita yhdistysasioiden hoidossa  ja kiinnittää huomiota siihen, miten saamme jäseniämme sitoutumaan vähän kerrallaan ja tuntemaan onnistumisen tunteita ja iloa  tehdessään vapaaehtoistyötä. Tarvitsemme koulutusta myös toiminnan ja ryhmien johtamisessa ja siihen auttaa myös ryhmässä/tiimissä tekeminen. Yhteiset konkreettiset projektit sitouttavat toimintaan.  Nämä sopivat hyvin Aluejärjestön yhteistyö teemaan.

Matkat

Järjestön edustajakokous järjestetään Seinäjoella 28.-29.5.2024 Seinäjoki Areenassa.  Seinäjoelle matkustamme junalla.

Tilaisuudet

Eläkeläiset ry:n aluekierros 25.1.2024 klo 10-15 Kokoustila Merikotka Lintulahdenkatu 10 Helsinki. 

26.2.2024 Kaikille avoin tilaisuus asumisen kysymyksistä Vartiokylän Työväentalolla. 

Kevätretki tai toritapahtuma.

Syysretki esim Kuusijärvelle.

Joulujuhla

Liikunta

Osallistumme Eläkeläiset ry:n liikuntaverstaisiin ja liikuntatapahtumiin. Niiden teemoista voimme lukea Eläkeläiset ry:n verkko- ja Facebook -sivuilta sekä yhdistyspostista. Teemat vaihtuvat kuukausittain. Eva Rönkkö on vastuuhenkilö Eläkeläiset ry:ssä. Aluejärjestölle valitaan oma liikunnasta vastaava henkilö. Hän toimii yhdyshenkilönä Eläkeläiset ry:n suuntaan.


Kulttuuritoiminta

Yhdistykset järjestävät ja kutsuvat mukaan muita yhdistyksiä.

Ilmastotekoja

Ilmastoteot yhdistyvät liikuntakampanjaan, kuten esimerkiksi “Roskat talteen” -kävelyllä. “Pienikin teko auttaa”

Viestintä

Aluejärjestöä ja sen jäsenyhdistyksiä esittelevää esitettä jaetaan eri tapahtumissa.
Toiminnasta viestitään alueiden ilmaisjakelulehdissä, yhdistysten ja aluejärjestön koti- ja  Facebook-sivuilla jäsenille  sekä sähköpostiviesteillä yhdistysten avainhenkilöille puheenjohtajille, edustajille aluejärjestön toimikunnissa ja viestintävastaaville.
Aluejärjestön kotisivut löytyvät osoitteesta https://www.helsinginelakelaiset.fi  ja
Facebook-sivut osoitteessa www.facebook.com/ElakelaisetryHelsinki/

Talous

Aluejärjestön toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla, kaupungin avustuksella, joka anotaan HEJ:n kautta  ja toimintatonnilla. Haemme myös HOK-Elannon tukipakettiavustusta.


Yhteistyö ja edunvalvonta

Aluejärjestön tavoitteena on  vaikuttaa päätöksentekijöihin siten, että lähipalveluista sekä vähäosaisten eläkeläisten palvelujen saatavuudesta huolehditaan. Aluejärjestö toimii aktiivisesti Helsingin Vanhusneuvostossa, HEJ:ssä ja HYO:ssa. Seurataan kaupungin hyvinvointi- ja terveyssuunnitelman ja muiden suunnitelmien valmistelua ja toimeenpanoa. Näistä asioista tiedotetaan aluetoimikunnan kokouksissa ja sieltä yhdistysten edustajat vievät tiedon yhdistyksiin. Aluejärjestön tiedottaja on avainasemassa tiedon jakamisessa kotisivuille ja Facebookiin.

Aluejärjestö seuraa tiiviisti uusien Sote-palveluiden kehittämistä ja ottaa niihin
kantaa itse ja yhdessä muiden järjestöjen kanssa Aluejärjestö tekee tunnetuksi Helsingin seniorikeskusten vapaaehtoistyötä ja välittää niihin järjestömme jäseniämme.

Syyskokous 7.11.2023