Toimintasuunnitelma

Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

Toiminnan tavoitteet

Aluejärjestön toiminnan tavoitteena on edistää eläkeläisten terveyden, fyysisen kunnon ja toimintakyvyn säilymistä sekä ehkäistä yksinäisyyttä, masennusta ja syrjäytymistä. Aluejärjestö tukee jäsenyhdistyksiään tässä toiminnassa, järjestää täydentävää toimintaa, edistää yhdistysten välistä yhteistyötä sekä pitää yhteyttä muihin eläkeläisten asioita edistäviin järjestöihin Helsingissä ja lähialueella. Yhteistyötä Eläkeläisten Uudenmaan Aluejärjestön kanssa jatketaan.

Aluejärjestön ja yhdistysten toiminta on vuonna 2020 ollut vaikeassa tilanteessa koronpandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Tarvittaessa toimintaa joudutaan sopeuttamaan myös vuonna 2021.

Toimialue

Aluejärjestön toimialue on Helsingin kaupunki.

Jäsenistö

Aluejärjestöön kuuluu kymmenen alueellista jäsenyhdistystä sekä kaksi kannatusjäsenyhdistystä (LIITE). Aluejärjestöön kuuluvissa paikallisyhdistyksissä on noin 1380 henkilöjäsentä.

Toimitilat

Aluejärjestön sääntömääräiset kokoukset ja aluetoimikunnan kokoukset pidetään Kinaporin seniorikeskuksessa, Hämeentie 58 – 60. Työvaliokunnan ja harrastusryhmien toiminta järjestetään vuokratiloissa Hermannin kerholla, Hämeentie 67. Vuokrakulut ovat nousseet taloyhtiön Hämeentie 67 peruskorjausten vuoksi. Ulkoilutilaisuuksien ja juhlien tapahtumapaikat päätetään tapauskohtaisesti.

Järjestötoiminta

Järjestön 21. edustajakokous järjestetään 3.- 4.6.2021. Aluejärjestö lähettää kokoukseen edustajan ja tekee aloitteita.

Aluejärjestön sääntömääräiset kokoukset ovat syyskokous ja kevätkokous. Aluetoimikunta ja työvaliokunta kokoontuvat noin kerran kuussa, kesällä harvemmin.

Yhdistysten alueellinen opinto- ja työpäivä järjestetään 29.01.2021 KSL:n seminaaritilassa, Lintulahdenkatu 10.

Viestintä

Aluejärjestöä ja sen jäsenyhdistyksiä esittelevää esitettä jaetaan aluejärjestön ja yhdistysten järjestämissä tapahtumissa.

Toiminnasta ilmoitetaan ilmoituksilla Eläkeläinen-lehdessä sekä jäsenjärjestöille lähetettävillä sähköpostiviesteillä. Aluejärjestö ylläpitää ja kehittää omia kotisivujaan www.elry-helsinki.org. Aluejärjestöllä on myös Facebook-sivu osoitteessa www.facebook.com/ElakelaisetryHelsinki/

Aluejärjestön Facebook-ryhmä toimii tiedottamisen ja vapaamuotoisten keskustelujen alustana. www.facebook.com/groups/1501446696818771/. Aluejärjestön kirjoittajapiiri pitää blogia aluejärjestön kotisivuilla www.elry-helsinki.org/5.

Toiminta sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi

Aluejärjestö tiedottaa jäsenistölleen ja muille alueen ikäihmisille ajankohtaisista eläkeläisiä koskevista asioista, järjestää koulutusta ja keskusteluja sekä osallistuu kansalaistoimintaan yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Erityisenä tavoitteena on huolehtia lähipalveluista sekä vähäosaisten eläkeläisten palvelujen saatavuudesta. Ajankohtaisia asioita ovat mm.

– Helsinki ikäystävälliseksi -kampanja

– monikulttuuristen vanhusten saaminen mukaan eläkeläistoimintaan

– uusien eläkeläisten saaminen mukaan eläkeläistoimintaan.

Aluejärjestö toimii aktiivisesti Helsingin vanhusneuvostossa ja Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry:ssä ikäihmisten palvelujen ja elinolojen parantamiseksi. HEJ ry:ssä aluejärjestö toimii puheenjohtajana vuodet 2021-22.

Aluejärjestö toimii yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan sekä seniorikeskusten kanssa vanhuspalvelujen kehittämiseksi.

Ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä sekä yhteisöllisyyttä edistävä harrastus- ja virkistystoiminta

Aluejärjestö täydentää jäsenyhdistysten harrastus- ja virkistystoimintaa järjestämällä yhteisiä harrastusryhmiä ja tapahtumia. Tavoitteena on eläkeläisten henkisen ja fyysisen vireyden ja yhteisöllisyyden tukeminen ja edistäminen.

Laskiaisrieha

Perinteinen laskiaisrieha järjestetään 15.2.2021 Vartiokylän työväentalossa.

Helsinki ikäystävälliseksi -tapahtuma

Aluejärjestö on esittänyt, että Helsingin kaupunki liittyisi ikäystävällisten kuntien verkostoon. Kampanjan tukemiseksi aluejärjestö järjestää ”Helsinki ikäystävälliseksi” tapahtuman keskustakirjasto Oodissa ja Töölönlahden ympäristössä 15.6.2021. Tapahtuma on kaikille avoin, ja sen yhteydessä tehdään järjestöämme tunnetuksi ja hankitaan uusia jäseniä.

Syystärräys

Aluejärjestö osallistuu järjestömme syystärräys-tapahtumaan elo-syyskuun vaihteessa.

Ulkoilu- ja kotiseuturetkiä

Aluejärjestö järjestää retkiä luontokohteisiin sekä kiinnostaviin kaupunkikohteisiin. Toukokuussa järjestetään kävelyretki jossakin Itä-Helsingin luontokohteessa. Syyskuussa järjestetään perinteinen sieni- ja ulkoiluretki Salmen alueella Vihdissä.

HEJ ry:n ja kaupungin järjestämät liikunta- ja kulttuuritapahtumat

Aluejärjestö osallistuu Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry:n ja kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan järjestämiin liikunta- ja kulttuuritapahtumiin ja niistä tiedottamiseen.

Hyvinvointi-, terveys- ja kulttuurimatkailu

Aluejärjestö tukee yhdistysten yhteistyötä matkojen järjestämisessä kylpylöihin, liikuntakeskuksiin ja kulttuurikohteisiin mm. tiedottamalla avoimista paikoista aluejärjestön kotisivujen kautta.

Joulutapahtuma

Joulun alla järjestetään yhteinen tapahtuma, mahdollisesti kulttuurimatka.

Kirjoittajapiiri

Aluejärjestön kirjoittajapiiri kokoontuu joka kolmas viikko Hermannin kerholla, Hämeentie 67. Ohjaajana toimii Maippi Tapaninen.

Aluejärjestön talous

Aluejärjestön toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja kaupungin sosiaali- ja terveysviraston avustuksella sekä vuodelta 2020 siirtyneellä toimintatonni-avustuksella, johon haetaan lisäystä ulkoliikuntatapahtumien järjestämiseen.