Toimintasuunnitelma

Eläkeläiset ry:n Helsingin Aluejärjestö ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Toiminnan tavoitteet
Toimintamme tavoitteena on edistää eläkeläisten terveyden, fyysisen kunnon ja toimintakyvyn säilymistä sekä ehkäistä yksinäisyyttä, masennusta ja syrjäytymistä. Haluamme edistää yhteiskunnan ikäystävällisyyttä. Aluejärjestö tukee jäsenyhdistyksiään tässä toiminnassa, järjestää täydentävää toimintaa, edistää yhdistysten välistä yhteistyötä sekä pitää yhteyttä muihin eläkeläisten asioita edistäviin järjestöihin Helsingissä ja lähialueella.

Vuoden 2023 tavoitteena on kannustaa ja tukea yhdistysten jäsenhankintaa ja järjestää yhteistyössä yhdistysten kanssa alueellisia matalan kynnyksen tapahtumia. Tapahtumien järjestämiseen haetaan toimintatonni avustusta.

Toimialue
Aluejärjestön toimialueena on Helsingin kaupunki.

Toimitilat
Kokoukset pidetään Kinaporin Seniorikeskuksessa ja Hermannin kerholla. Isompiin tapahtumiin etsitään tiloja muualta.

Jäsenistö
Aluejärjestön jäseninä on kahdeksan yhdistystä.

Järjestötoiminta

Koulutus

Jatkamme sosiaalisen median koulutusta, joka aloitettiin vuoden 2022 lopulla.
Yhdistysten puheenjohtajille annetaan opetusta etäkokouksen järjestämisessä.
Kotisivu koulutuksessa tutustutaan Eläkeläiset ry:n yhdistysten uuteen sivupohjaan.
Osallistutaan keskusjärjestön koulutuksiin.
Kannustamme yhdistyksiä kouluttamaan jäseniään sähköisten asiakirjojen käytössä.

Matkat
Järjestön retkeilypäivät järjestetään merellisessä ympäristössä Kalajoella
22.-24.8.2023 . Panostamme tärkeän tilaisuuden järjestämiseen ja tavoitteena on
saada mukaan mahdollisimman paljon osallistujia.

Tilaisuudet

Aluejärjestö järjestää toimintavuonna kolme liikuntaan painottuvaa tapahtumaa,
ikäihmisten terveysliikunnan merkeissä.
1. Helmikuun hulinat
2. Ulkoilu- ja liikunta tapahtuma toukokuussa Lammassaaressa
3. Salmen ulkoilutapahtuma
Lammassaaren ja Salmen tapahtuman muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden
joiden toteuttamiseksi haetaan KUVAN avustusta.

Järjestämme yhdessä yhdistysten kanssa neljä alueellista matalan kynnyksen
tilaisuutta. Tilaisuuden aiheena on Sote- asiat ja – uudistus ja haemme tähän
toimintatonni-avustusta.

Liikunta
Kannustetaan yhdistyksiä järjestämään yhteisiä kävelyretkiä lähiluonnossa.
Kartoitetaan yhdessä yhdistysten kanssa alueen liikuntamahdollisuudet (sisä ja ulkoliikunta) ja tehdään suunnitelma.
Yhdistyksien toiminnan tukemiseksi välitämme Ikäinstituutin, UKK-instituutin ja
KKI-toimikunnan materiaaleja .

Kulttuuritoiminta

Aluejärjestöllä on oma kirjoittajapiiri, joka kokoontuu Hermannin kerholla
Hämeentie 67 joka kolmas viikko.
Aluejärjestö järjestää yhteistyössä järjestöjen kanssa teatteri- ja konserttimatkoja

Eduskuntavaalit
Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Tiedotamme asiasta ja
Eläkeläiset ry:n vaalitavoitteista. Hyvinvointia sukupolvien yhteistyöllä.
Ennakkoäänestys kotimaassa 22. – 28.3.2023 ja ennakkoäänestys ulkomailla 22.-25.3
2023. Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy tiistaina 21.3.2023
Kannustamme jäseniämme äänestämään ja tiedotamme mahdollisuudesta
kotiäänestykseen.

Ilmastotekoja

Tilaisuuksien jakomateriaali minimoidaan. Materiaalit jaetaan pääsääntöisesti
sähköisesti, kun se on mahdollista. Vältetään turhaa kopiointia.
Kokouspaikat julkisilla kulkuvälineillä saavutettavia.
Retkeillessä luonnossa käytämme merkittyjä reittejä ja emme jätä jälkeemme roskia.
Kuljemme kimppakyydeillä ja joukkoliikenteellä.
Tiedottamiseen järjestö voi käyttää sille parhaiten soveltuvia keinoja, kuten omia
sosiaalisen median kanavia, sähköpostilistoja, järjestölehteä, nettisivuja tai blogia
sekä erilaisia tapahtumia. Pohditaan yhdessä mitä ilmastoteot ovat yhdistystoiminnassa.

Viestintä

Aluejärjestöä ja sen jäsenyhdistyksiä esittelevää esitettä jaetaan eri tapahtumissa.
Toiminnasta ilmoitetaan ilmoituksilla alueen lehdissä, kotisivuilla, Facebookissa ja
sähköpostiviesteillä yhdistyksille.
Aluejärjestön kotisivut löytyvät osoitteesta http://helsinginelakelaiset.fi ja
Facebook sivut osoitteessa www.facebook.com/ElakelaisetryHelsinki/

Talous

Aluejärjestön toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla, kaupungin avustuksella, toiminta
tonnilla ja kulttuuri ja vapaa-ajan avustuksella. Haemme myös Hok-Elannon
tukipaketti avustusta.

Yhteistyö ja edunvalvonta
Aluejärjestön tavoitteena on huolehtia lähipalveluista sekä vähäosaisten eläkeläisten
palvelujen saatavuudesta. Aluejärjestö toimii aktiivisesti Helsingin Vanhusneuvostossa, HEJ:ssä ja HYO:ssa. Seurataan kaupungin vanhuspalvelu ohjelman valmistelua ja toimeenpanoa.
Aluejärjestö seuraa tiiviisti uusien Sote palveluiden kehittämistä ja ottaa niihin
kantaa itse ja yhdessä muiden järjestöjen kanssa Aluejärjestö tekee tunnetuksi seniorikeskusten vapaaehtoistyötä ja välittää niihin järjestömme jäseniämme

Syyskokous 22.11.2022