Toimintasuunnitelma

Eläkeläiset ry:n Helsingin Aluejärjestö ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

Toiminnan tavoitteet

Aluejärjestön toiminnan tavoitteena on edistää eläkeläisten terveyden, fyysisen  kunnon ja toimintakyvyn säilymistä sekä ehkäistä yksinäisyyttä, masennusta ja syrjäytymistä. Aluejärjestö tukee jäsenyhdistyksiään tässä toiminnassa, järjestää täydentävää toimintaa, edistää yhdistysten välistä yhteistyötä sekä pitää yhteyttä muiden eläkeläisten asioita edistäviin järjestöihin Helsingissä ja lähialueella. Yhteistyötä Eläkeläisten Uudenmaan Aluejärjestön kanssa jatketaan.

Vuoden 2022 tavoitteena on kannustaa ja tukea yhdistysten jäsenhankintaa.

Toimialue

Aluejärjestön toimialue on Helsingin kaupunki.
Toimitilat

Kokoukset pidetään Kinaporin Seniorikeskuksessa ja Hermannin kerholla. Isompiin tapahtumiin etsitään tiloja muualta.

Jäsenistö

Aluejärjestön jäseninä on kahdeksan yhdistystä.

Järjestötoiminta

Koulutus

Tammikuussa pidetään Holli-koulutus taloudenhoitajille KSL:n tiloissa. Kouluttajina Maarit Fred ja Raisa Rasilainen.Puheenjohtajille annetaan  opetusta, miten etäkokouksia järjestetään.

Kotisivukoulutus

Tavoitteena on lisätä jäsenten digi- ja nettiosaamista yhteistyössä yhdistysten kanssa.
Laula kanssain ryhmälle järjestetään kahden päivän koulutus. Osallistutaan keskusjärjestön koulutustapahtumiin.

Matkat

Panostamme tärkeän valtakunnallisen tapahtuman onnistumiseen, joka on järjestön Tallinnan risteily 13.-14.9.2022. Tavoitteena on saada mukaan paljon osallistujia.

Tammikuussa tarkistamme tilanteen matkavastaavien kanssa.

Tilaisuudet

Aluejärjestö järjestää toimintavuonna kolme tapahtumaa

1.Helmikuun hulinat Vartiokylässä

2. Ulkoilutapahtuma toukokuussa

3.Sieniretki syyskuussa

Järjestämme aikaisemmin suunnitellun Oodi-tapahtuman Ikäystävällinen Helsinki. Tilaisuus pidetään Maijan salissa. Yhdistysten osuus ulkopuolella jätetään pois.

Liikunta

Liikuntatoiminta jatkuu kevätkauden ajan eri puolilla kaupunkia. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. Toimintatonni on käytettävä maaliskuun loppuun mennessä. Aluejärjestössä toimii oma kirjoittajapiiri, joka kokoontuu Hermannin kerholla Hämeentie 67 joka kolmas viikko.

Viestintä

Aluejärjestöä ja jäsenyhdistyksiä esittelevää esitettä jaetaan eri tapahtumissa. Toiminnasta ilmoitetaan ilmoituksilla alueen lehdissä, kotisivuilla, Facebookissa ja jäsenjärjestöille lähetettävillä sähköpostiviesteillä.

Aluejärjestön kotisivut löytyvät osoitteesta www.elry-helsinki.org

Facebook osoitteessa www.com/ElakelaisetryHelsinki/

Talous

Aluejärjestön toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla, kaupungin avustuksella ja vuodelta 2021 siirtyvällä toimintatonniavustuksella. HOK-Elannolta saadaan tukipaketti.

Yhteistyö ja edunvalvonta

Aluejärjestön tavoitteena on huolehtia lähipalveluista ja vähäosaisten eläkeläisten palvelujen saatavuudesta. Aluejärjestö toimii aktiivisesti Helsingin Vanhus-neuvostossa, HEJ:ssa ja HYO:ssa. Seurataan   kaupungin vanhuspalveluohjelman valmistelua ja toimeenpanoa.

HEJ:n puheenjohtaja kutsutaan aluejärjestön kokouksiin.

Aluejärjestö tekee myös itse aloitteita ja kuuntelee jäsenten mielipiteitä tarpeista ja ongelmista ja vie niitä eteenpäin.

Aluejärjestöllä on vuonna 2022 puheenjohtajuus HEJ:ssä.

Meillä on edustajana Vanhusneuvostossa Olli Salin.

Aluejärjestö seuraa tiiviisti uusien Sotepalveluiden kehittämistä ja ottaa niihin kantaa itse ja yhdessä muiden järjestöjen kanssa.

Syyskokous 23.11.2021