Historiaa

Iin Eläkeläiset ry on perustettu 1969. Perustava kokous pidettiin Pentti Liedeksen talossa 9.12.1969. Osallistujia oli 14. Puhetta johti Valtu Kinnunen ja sihteerinä toimi Alma Paaso. Osaston puheenjohtajaksi valittiin Valtu Kinnunen ja johtokuntaan Yrjö Salminen, Arvo Hiltunen, Iivari Veijo, Heikki Kuninkaanniemi, Eino Liedes, Kalle Paaso, Alma Paaso ja Hilma Liedes. Liittymismaksuksi päätettiin 1 mk ja jäsenmaksuksi 1 mk vuodessa. Johtokunta valitsi varapuheenjohtajaksi Kalle Paason ja sihteeriksi Alma Paason, joka hoiti myös taloudenhoitajan tehtävät 2.1.1970 alkaen.

Johtokunnan jäsenet velvoitettiin ”ottamaan jäseniä ja muutenkin tekemään tunnetuksi osaston toimintaa ja periaatteita”. Rahaa tarvittiin silloinkin ja vuonna 1970 saatiin jopa lahjoituksia: Iin Osuuskauppa, Iin Säästöpankki ja Iin Osuuspankki lahjoittivat kukin 30 mk.

Kuvassa perustajia ja alkuajan jäseniä vuonna 1970. Ensimmäinen puheenjohtaja Valtu Kinnunen toinen vasemmalta.

Nurkkapöytäkirja

Alma Paaso oli perustavan kokouksen sihteeri ja hän kirjoitti virallisen pöytäkirjan lisäksi nurkkapöytäkirjan perustamisvaiheista:

”Meinasin alottaa tämän kirijotuksen niin ku me iiläiset ruukaamma sanua että ’oottako kuullu’ van sehän on turha ku te jo kumminki ootta kuullu ja usiammat jo nähänykki, että meillä on ny oma eläkeläisjärjestö. Olihan se alaku vähä hankalaa, van ku muutamia päiviä pijettiin lankoja kuumana, jopa Oulua myöten, niin sieltäki sain höynätyksi 2 vanahaa pappaa. Sitte tuntu, että misä sitä sitte kokkoonnuttaan ku ei ollu vielä Järjestötalo valamis. Paason Kalle yllytti mua että soita Lietes-Pentille, että ei se kehtaa kieltää, eikä kieltäny, sano vain että tervetulua ja sinne sitä mentiin.

Ei meitä sielä kovin palijo ollu van Kinnusen Valtullekki soitettiin että ala jo tulla ja se kuulu ihimettelevän että mitä minä henkilaita ihiminen juoksen niin annettiin komento että tuu pirssillä ja niin se tuli, näky ajavan ihan perältä rekiä. Työmaalta se Penttikin karhottiin ja ruokatuntinsa se Hiltu-Arvokin uhuras van ei se menny huonon asian vuoksi.

Oulun Eläkeläiset ry:stä Vilenius ja sihteeri Hiltunen sitte tekivät selekua tästä touhusta ja lupasivat meitä jelepata neuvoillaan, että alakuun päästään.

Niin siinä osasto perustettiin ja virkailijat valittiin ja välillä juotiin talon tarijuamat kaffet. Heti perrään pijettiin johtokunnan kokkous ja oltiin niin touhusa, että valtuustollekki jo laitettiin kerjuukirje, va eihän se pojat oo niin höynättäviä, että ne ny heti ois meille lompsaansa aukassu, van ompahan ny sitäki kokkeiltu. Totta ne ajatteli että ei ne ossaa kuitenkaan pittää rahhaa. Jos olisivat antaneet, niin heti oiski lähetty reissaamaan, että oikein ne ajatteli. Sihteeri Hiltunen se alotti sitte sen lahajotusten sarijan, anto tämän vihkon ja niin minä oon täsä käyttäny oman käjen oikeutta ja toivon että tähän toisetki uskaltaa kirijottaa, vaikka vain tällä meijän iiläisten kirijakielellä.”

Alma Paaso täytti 100 vuotta 18.6.2008 . Iin Eläkeläiset ry onnitteli perustajajäsentä ja kunniapuheenjohtajaa.