*TIEDOTE*

*28.11.2023*

*Eläkeläiset ry: Vuoden 2023 Ikäystävällinen teko -tunnustus Utajärven
Pysytään pystyssä -toiminnalle*

Eläkeläiset ry palkitsee vuoden 2023 ikäystävällisenä tekona Utajärven
kunnan Pysytään pystyssä -liikuntaryhmän ja senioreiden muun
liikuntatoiminnan esimerkillisen järjestämisen.

Syksyn aikana kymmenen kertaa kokoontuneen, maksuttoman ikäihmisten
Pysytään pystyssä -ryhmän tavoitteena on vähentää osallistujien
kaatumisvaaraa. Nousujohteisella voima- ja tasapainoharjoittelulla
tähdätään liikkumiskyvyn parantamiseen.

Ryhmän alussa ja lopussa tehdään liikkumiskyvyn testit, jokaisella kerralla
myös tietoiskuja ja keskusteluita, joilla tuodaan esiin kaatumisen
riskitekijöitä ja keinoja niiden vähentämiseen.

Eläkeläiset ry arvostaa Utajärven kunnan panostuksia ikäihmisten
hyvinvointiin. Tunnustuksen perusteluissa on huomioitu myös Utajärven muut
ikäystävälliset käytännöt sekä toimiva yhteistyö paikallisten
järjestöjen
kanssa.

”Ikäihmisten hyvinvoinnin- ja terveydenedistämistyötä tehdään
Utajärvellä
suunnitelmallisesti. Olemme tiiviisti yhteistyössä järjestöjen kanssa
tuottamassa juuri paikallisiin olosuhteisiin sopivia toimintoja”, toteaa
Utajärven kunnan hyvinvointijohtaja *Reetta Tuovinen-Salo*.

”Tuemme järjestöjä, tarjoamme kokoontumistilat maksutta, ylläpidämme
kyläaputoimintaa, jaamme liukuesteitä ja paljon muuta. Liikunnallisen
elämäntavan vahvistamiseksi liikunnanohjaajamme *Kaino Rajala*on
kouluttautunut senior personal traineriksi ja tuo osaamistaan ikäihmisten
saavutettaviksi.”

”Olemme erittäin otettuja tästä Ikäystävällinen teko -tunnustuksesta.
Olemme kiitollisia siitä, että työtämme arvostetaan ja huomioidaan.
Jatkamme yhtä laadukasta työtä yhdessä jatkossakin”, Reetta Tuovinen-Salo
sanoo.

Eläkeläiset ry palkitsee vuosittain jonkin Suomen kunnan tekemän teon, joka
on esimerkillisellä tavalla edistänyt ikäystävällisyyttä.

Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja *Matti Huutola* luovuttaa Ikäystävällinen
teko 2023 -kunniakirjan Utajärven kunnan edustajille perjantaina 1.12. klo
16-18 Utajärven torilla ja torimakasiinissa pidettävässä Utajärven
Joulukauden avajaistapahtumassa.