Vuosikertomus 2023

Eläkeläiset ry:n

Jokilaaksojen Aluejärjestö ry

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2023

Aluejärjestön tarkoituksena on toimia eläkeläisten alueellisena
edunvalvojana, toimia jäsenyhdistystensä ja järjestön
yhdyssiteenä sekä yhteenkuuluvuuden tunteen lujittajana. Valvoa
eläkeläisten ja ikäihmisten oikeuksien toteutumista. Lisäksi
järjestää erilaisia tilaisuuksia ja kouluttaa omaa jäsenistöään.

HALLINTO
JOKILAAKSOJEN ALUEJÄRJSTÖ ry ALUETOIMIKUNTA 2023
Puheenjohtaja Kaisu Rämet
Sihteeri Terttu Taajoranta
Varapuheenjohtaja Väinö Wassholm
Taloudenhoitaja, jäsenrekisterin hoitaja Markku Jylkkä
Tiedottaja, kotisivujen ylläpitäjä Antti Timonen
Työvaliokuntien jäseniä toimihenkilöiden lisäkäsi olivat Hannu
Alakontiola, Alpo Pirneskoski ja Eero Teppo.
Aluetoimikunnassa on ollut 19 jäsenyhdistyksestä varsinainen – ja
hänelle henkilökohtainen varajäsentä.
Toiminnantarkastajina ovat olleet Minna Hauhtanen ja Irene
Isokoski.

KOKOUKSET
Kevätkokous pidettiin 07.04.2023
Kokouksessa oli 42 edustajaa 19:sta jäsenyhdistyksestä, seuraajia
ja kutsuttuja 6henkilöä.
Syyskokous pidettiin 24.11.2023
Kokouksessa oli edustajaa ja seuraajaa 16:sta jäsenyhdistyksestä.
Puheenjohtajaksi kokous valitsi Kaisu Rämetin ja
varapuheenjohtajaksi Väinö Wassholmin.
Aluetoimikunnan ensimmäinen kokous oli 20.1.2023 ja seuraavat
kokoukset olivat, 14.09.2023 ja 10.11.2023.
Työvaliokunnan kokouksia pidettiin neljä kertaa. Työvaliokunnan
kokoukset pidettiin pääosin Teamsinä.

KOULUTUKSET
Iin Eläkeläiset järjesti yhdistystoiminnan kurssin Iin Järjestötalolla,
kouluttajana oli Martti Vaattovaara 16.2.2023
Eläkeläiset ry:n järjestämään alueelliseen opinto- ja työpäivään
Tyrnävän Työväentalolla 17.2.2023 osallistui 12 jäsentä. Vetäjänä
toimi Tuomas Talvela.
Kotisivukoulutus 24.4. Tyrnävän työväentalolla ja toinen koulutus
järjestettiin Oulun Eläkeläisten kesäkodilla
Aluejärjestön puheenjohtajaien koulutuspäivään osallistuivat
Väinö Wassholm ja Markku Jylkkä

MUUT TAPAHTUMAT
Aluejärjestön ulkoilupäivä oli Köykkyrin hiihtokeskuksessa
Kempeleessä 17.03.2023. Raahen eläkeläisien hiihtäjät olivat
hyvin edustettuna palkintojen jaossa.
Liikumme luonnossa, tapahtuma oli 26.5.2023, Virpinemen
ulkolualueella. Tarjolla oli makkaraa ja mehua sekä kahvia ja
pullaa. Haukiputaan – ja Pateniemen eläkeläiset hoitivat tarjoilun.
Boccia pelissä tasaväkinen loppuottelu käytiin Oulun Työväen
Eläkeläisten ja Utajärven Eläkeläisten kesken, jossa Utajärven
voitto vei Kalajoen turnaukseen. Utajärvi sijoittui siellä
turnauksessa neljänneksi. Helsinkiin meni ykkössija.
Aluejärjestö osallistui Seniorimessulle. Valmistimme jokaisesta
yhdistyksestä esitteen, joita jaoimme messuväelle samoin
Eläkeläislehteä ja muuta esitettä järjestöstämme. Kysely
asiakkaille oli hyvin suosittu, palkintona oli vuorokausi Rokuan
Spassa. Kyselyn vastauspaperit on jaettu postinumeroittain ja
jaettu yhdistyksiin, niiden pohjalta selvitetään, heidän
halukkuutta liittyä toimintaamme. Palaute messuilta oli hyvä,
saimme hyvin näkevyyttä. toimintaa tältä osin olemme
päättäneet jatkaa..

EDUNVALVONTA
Pohjois-pohjanmaan hyvinvointialueen vanhuusneuvostoon,
varsinaiseksi jäsenenä ovat toimineet Armas Niemi Pyhäjärven
eläkeläisistä, Toivo Perttunen Utajärven eläkeläisistä ja Väinö
Wassholm Haapajärven eläkeläisistä. Varajäseniä Risto Nuutinen
Muhoksen – ja Sirkka Kankaala Raahen eläkeläisistä.

JÄSENHANKINTA KILPAILU
Aluejärjestö on järjestänyt vuosittain yhdistysten väliset
jäsenhankintakilpailut. Kevätkokouksessa jaetaan vuoden 2023
kilpailun tulokset
1 – 50 jäsen yhdistys Reisjärvi 6 uutta jäsentä
51 – 150 jäsenen yhdistys Ylivieska 40 uutta jäsentä
151 – 300 jäsenen yhdistys Pateniemi 56 uutta jäsentä
301- jäsenen yhdistys Oulun Eläkeläiset 41 uutta jäsentä

TIEDOTTAMINEN

Aluejärjestön tapahtumista, kokouksista ja koulutuksista on
ilmoitettu sähköpostilla ja Jokilaaksojen aluejärjestön kotisivuilla,
tekstiviestillä sekä Aluejärjestö tutuksi tilaisuuksissa on tiedotettu
tulevista tapahtumista.

JÄSENISTÖ JA TALOUS
Maksaneiden jäsenten määrä 31.12.2023 oli, 2 680 kun
maksaneita jäseniä 31.12.2022 oli 2633, muutosta +47 jäsentä.
Mukana ei ole ne jäsenet, jotka ovat tulleet mukaan toimintaa
vuoden lopulla, joista yhdistykset ovat ilmoittanut rekisteröinti
päiväksi 1.1.2023.
Tilikauden tulos on alijäämäinen -1 267,30 euroa. Varsinainen
toiminta oli yhteensä -7 467,76 ja varainhankinta ja sijoitus- ja
rahoitustoiminnan tuotto olivat yhteensä 7 705,40. Koneiden ja
kaluston suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen niiden jäännösarvo on 324,29 euroa ja tilillä saldo 31.12.2023 oli
11 803,99 euroa.

Aluetoimikunta