Toimintakertomus 2022

Eläkeläiset ry:n

Jokilaaksojen Aluejärjestö ry

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022

 

Aluejärjestön tarkoituksena on toimia eläkeläisten alueellisena edunvalvojana, toimia jäsenyhdistystensä ja järjestön yhdyssiteenä sekä yhteenkuuluvuuden tunteen lujittajana. Valvoa eläkeläisten ja ikäihmisten oikeuksien toteutumista. Lisäksi järjestää erilaisia tilaisuuksia ja kouluttaa omaa jäsenistöään.

 

HALLINTO

JOKILAAKSON ALUEJÄRJSTÖ ry ALUETOIMIKUNTA 2022

Puheenjohtaja Kaisu Rämet

Sihteeri Marjatta Säävälä

Varapuheenjohtaja Armas Niemi

Taloudenhoitaja, jäsenrekisterin hoitaja Markku Jylkkä

Tiedottaja, kotisivujen ylläpitäjä Antti Timonen

Matkavastaava Armas Niemi

Työvaliokuntien jäseniä toimihenkilöiden lisäkäsi olivat Anja Sarajärvi, Väinö Pitkälä.

Aluetoimikunnassa on ollut 23 jäsenyhdistyksestä varsinainen – ja hänelle henkilökohtainen varajäsen .

Toiminnantarkastajina ovat olleet Sirpa Kommiaho ja Jarmo Kommiaho.

KOKOUKSET

Kevätkokous pidettiin 25.3.2022

Kokouksessa oli 39 edustajaa 17:sta jäsenyhdistyksestä, seuraajia ja kutsuttuja 5 henkilöä.

Syyskokous pidettiin 18.11.2022

Kokouksessa oli 38 edustajaa ja 3 seuraajaa 19:sta jäsenyhdistyksestä.

Puheenjohtajaksi kokous valitsi Kaisu Rämetin ja varapuheenjohtajaksi Väinö Wasshomin.

Aluetoimikunnan ensimmäinen kokous oli 21.1.2022 ja seuraavat kokoukset olivat 25.2.2022 , 15.8.2022 ja 28.10.2022.Ensimmäinen aluetoimikunnan kokous oli etänä ja tähän kokoukseen pidettiin testi yhteyksistä 17.1.2022.

Työvaliokunnan kokouksia pidettiin viisi kertaa. Työvaliokunnan kokoukset pidettiin pääosin Teamsinä.

 

KOULUTUKSET

Eläkeläiset ry:n järjestämään alueelliseen opinto- ja työpäivään Kempeleen työväentalolla 14.2.2022 osallistui 12 jäsentä. Vetäjänä toimi Tuomas Talvila.

Vanhuusneuvoston jäsenille koulutus järjestettiin 21.3.2022.

Kotisivukoulutus 11.4. Kempeleessä.

Toimintatonnikoulutus oli 11.11.2022 Kempeleessä. Koulutus oli suunnattu yhdsitysten puheenjohtajille ja taloudenhoitajille, jotka ovat saaneet toimintatonniavustusta. Vetäjänä oli Heli Grönroos.

Jäsenrekisterihoitajille oli koulutus Rokuan Spassa 13. – 14.10. Osallistujia oli mukana myös Kainuun Aluejärjestöstä. Kouluttajana oli Anna Autio.

MUUT TAPAHTUMAT

Aluejärjestön ulkoilupäivä oli Köykkyrin hiihtokeskuksessa Kempeleessä 25.3.2022. Hiihtokilpailussa oli vuorossa perinteinen hiihtotyyli, kun seuraavana vuonna vuorossa on vapaa hiihtotyyli. Raahen eläkeläisien hiihtäjät olivat hyvin edustettuna palkintojen jaossa.

Liikumme luonnossa, tapahtuma oli 25.5.2022, Koitelin koskella. tarjolla oli makkaraa ja mehua sekä kahvia ja pullaa. Kiimingin eläkeläiset hoitivat tarjoilun ja Utajärven Eläkeläiset järjestivät kilpailuja. väen paljous yllätti meidät järjestäjät ja päätettiin, että tällaiselle tapahtumalle on meillä paikkansa.

Aluejärjestö osallistui Seniorimessulle. Valmistimme jokaisesta yhdistyksestä esitteen, joita jaoimme messuväelle samoin Eläkeläislehteä ja muuta esitettä järjestöstämme. Kysely asiakkaille oli hyvin suosittu, palkintona oli vuorokausi rokuan Spassa. Kyselyn vastauspaperit on jaettu postinumeroittain ja jaettu yhdistyksiin, niiden pohjalta selvitetään, heidän  halukkuutta liittyä toimintaamme. Palaute messuilta oli hyvä, saimme hyvin näkevyyttä. toimintaa tältä osin olemme päättäneet jatkaa.

 

HUOMIOIMNEN

Varapuheenjohtaja Armas Niemi vei aluejärjestön tervehdyksen Utajärven Eläkeläisten 50-vuotisjuhlaan. Puheenjohtaja vei aluejärjestön tervehdyksen 16.11. Iin Eläkeläisten römppäjuhlaan, samoin Muhoksen Eläkeläisten 50 v juhlaan 26.10.2022 ja Kempeleen Eläkeläisten juhlaan.

 

EDUNVALVONTA

Pohjois-pohjanmaan hyvinvointialueen vanhuusneuvostoon, varsinaiseksi jäseneksi valittiin Armas Niemi Pyhäjärven eläkeläisistä, Toivo Perttunen Utajärven eläkeläisistä ja Väinö Wassholm Haapajärven eläkeläisistä, Väinö valittiin myös Pohteen vanhusneuvoston varapuheenjohtajaksi. Varajäseniksi valittiin Risto Nuutinen Muhoksen – ja Sirkka Kankaala Raahen eläkeläistä.

JÄSENHANKINTA KILPAILU

Aluejärjestö on järjestänyt vuosittain yhdistysten väliset jäsenhankintakilpailut. Kevätkokouksessa jaetaan vuoden 2022 kilpailun tulokset

1 – 50 jäsen yhdistys   Limingan Eläkeläiset  4 uutta jäsentä

51 – 150 jäsenen yhdistys   Haapajärven Eläkeläiset      6 uutta jäsentä

151 – 300 jäsenen yhdistys  Pateniemen Eläkeläiset       31 uutta jäsentä

301-          jäsenen yhdistys   Oulun Eläkeläiset                  36 uutta jäsentä

 

TIEDOTTAMINEN

 

Aluejärjestön tapahtumista, kokouksista ja koulutuksista on ilmoitettu sähköpostilla ja Jokilaaksojen aluejärjestön kotisivuilla, tekstiviestillä sekä Aluejärjestö tutuksi tilaisuuksissa on tiedotettu tulevaista tapahtumista.

 

JÄSENISTÖ JA TALOUS

Maksaneiden jäsenten määrä 31.12.2021 oli 2984, kun maksaneita jäseniä 31.12.2022 oli 2878, muutosta -106 jäsentä. Mukana ei ole ne jäsenet, jotka ovat tulleet mukaan toimintaa vuoden lopulla, mutta yhdistykset on ilmoittanut rekisteröinti päiväksi 1.1.2023

Tilikauden tulos on alijäämäinen 2 064,02 euroa. Koneiden ja kaluston suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen niiden jäännösarvo on 235,22 euroa ja tilillä saldo 31.12.2022 oli 12 870,88 euroa.

Aluetoimikunta