Toimintasuunnitelma 2023

Eläkeläiset ry:n Jokilaaksojen Aluejärjestö ry  TOIMINTASUUNNITELMA 

TOIMINTAVUOSI 2023

Aluejärjestön tarkoituksena on toimia eläkeläisten ja ikääntyneiden edunvalvojana ja yhteenliittymänä. Vaikuttaa alueelliseen ja muuhun yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ikääntymispolitiikkansa pohjalta. Aluejärjestö avustaa ja luo edellytyksiä jäsenyhdistystensä ja niiden jäsenten oma-aloitteiselle toiminnalle. Tavoitteena on omaehtoisen ruohonjuuritason aktiivisuuden ja osaamisen vahvistaminen.

TOIMIALUE JA JÄSENISTÖ

Jokilaaksojen Aluejärjestön toiminta alue on Pohjois-Pohjanmaa. Aluejärjestöön kuuluu 23 alueellista jäsenyhdistystä, joissa jäseniä yhteensä 3070.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Aluejärjestön sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous.

Aluetoimikunta kokoontuu 2-3-kertaa toimintavuoden aikana käsittelemään ja päättämään aluejärjestön asioita. Valittava työvaliokunta (5– 7 jäsentä) valmistelee asiat aluetoimikunnalle ja kokoontuu 4 -6 kertaa vuoden aikana.

Aluejärjestö maksaa aluetoimikunnan ja työvaliokunnan kokouksiin osallistuneille matkakustannusten korvausta 0,25 €/km.

Eläkeläiset ry:n järjestämä opinto- ja työpäivä on 17.2.2023 Kempeleessä. Työpäiville kutsutaan 3 edustajaa paikallisyhdistyksistä. Työpäivillä yksi pääaiheista on sääntömuutokset. Lisäksi käsitellään ajankohtaisia järjestötoiminnan teemoja.

Eläkeläiset ry:n valtakunnalliset retkeilypäivät ovat Kalajoen hiekkasärkillä 22. – 24.8.2023.

Jokilaaksojen Aluejärjestö järjestää Talvipäivän ja hiihtokilpailun maaliskuussa 2023. Osallistutaan Oulun Seniorimessuille.

Aluejärjestö järjestää ulkoilupäivän toukokuussa 2023 esim. Virpiniemessä.

EDUSKUNTAVAALIT 2023

Hyvinvointia sukupolvien yhteistyöllä

Kannustamme eläkeläisiä osallistumaan eduskuntavaaleihin 2.4.2023 ja vaalikeskusteluihin, sekä vaikuttamaan ehdokkaisiin ja puolueisiin tuomalla esille Eläkeläiset ry:n hallituksen hyväksymiä järjestömme tavoitteita ensi

kevään eduskuntavaaleissa. Tavoitteina ovat mm. riittävä toimeentulo kaikille

eläkeläisille. Elinympäristö ja asuminen toteutetaan ikäystävällisesti. Edistetään kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Lisätään opastusta ja koulutusta digitaalisiin välineisiin ja kanaviin.

Yhteiskuntamme edelleen kehittämiseksi tarvitaan eläkeväen vahvaa osallistumista.

EDUNVALVONTA

Kannustamme jäsenyhdistyksiämme keskinäisen yhteistyön syventämiseen.

Kehitämme järjestöllisiä tapahtumia ja haemme yhteistyökumppaneita sukupolvirajat ylittäen harrastustoiminnan jatkuvuuden ja monipuolisuuden turvaamiseksi.

Aluejärjestön yhteistyö jatkuu Lapin ja Kainuun aluejärjestöjen kanssa.

Seurataan Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n toimintaa.

Pyrimme osallistumaan ja kehittämään EETU-järjestöjen kanssa alueellista Pikku-EETU:n toimintaa. Syyskokous valitsee edustajat toimintaan.

KOULUTUS

Osallistumme Eläkeläiset ry:n aluejärjestöille järjestämään koulutukseen.

Eläkeläiset ry:n järjestämät alueelliset koulutustilaisuudet yhdistyksille toteutetaan aluejärjestön kanssa yhteistyönä.

Aluejärjestö järjestää itsenäisesti koulutusta tarvittaessa. Yhdistykset voivat järjestää kursseja ja hakea niille valtionapua KSL:n kautta. Kursseille voi hakea myös tukea Eläkeläiset ry:ltä ja Aluejärjestöltä.

Opintokerhoilleen yhdistykset voivat hakea KSL:n kerhotukea. Eläkeläiset ry:n kurssikalenteri julkaistaan Eläkeläinen-lehdessä ja lähetetään kaksi kertaa jäsenyhdistyksille vuodessa.

JÄSENHANKINTA JA -HUOLTO

Tuemme jäsenyhdistyksiämme jäsenhankinnassa. Järjestämme yhdistysten välisen jäsenhankintakilpailun, jossa yhdistyksien jäsenmäärän mukaan on neljä sarjaa ja sarjojen parhaimmat palkitaan kevätkokouksessa.

Osallistumme yhdistyksien vuosipäivän juhliin kutsuttaessa.

TIEDOTTAMINEN

Sääntömääräiset kokoukset ilmoitetaan Eläkeläiset-lehdessä ja aluejärjestön omalla kotisivulla. Aluetoimikunnan ja työvaliokunnan kokoukset ilmoitetaan kotisivulla ja sähköpostitse, tarvittaessa kirjeellä. Tapahtumat ja koulutukset ilmoitetaan kotisivulla ja sähköpostitse.

VUODEN 2023 TAPAHTUMIA

Eläkeläiset ry:n Alueellinen opinto- ja työpäivä 17.2.2023 Kempele

Aluejärjestön Talvipäivä ja hiihtokilpailut maaliskuussa 2023

Ulkoilupäivä toukokuussa

Eläkeläiset ry:n Valtakunnalliset retkeilypäivät Kalajoella 22. – 24.8.2023

Seniorimessut 16. -17.9.2023 Ouluhallissa

ALUETOIMIKUNTA

Hyväksytty18.11.2022