Toimintasuunnitelma 2024

Eläkeläiset ry:n Jokilaaksojen Aluejärjestö ry  TOIMINTASUUNNITELMA 

TOIMINTAVUOSI 2024

Aluejärjestön tarkoituksena on toimia eläkeläisten ja ikääntyneiden
edunvalvojana ja yhteenliittymänä. Aluejärjestö avustaa ja luo edellytyksiä
jäsenyhdistystensä ja niiden jäsenten oma-aloitteiselletoiminalle.
TOIMIALUE JA JÄSENISTÖ
Jokilaakson Aluejärjestön toiminta alue on Pohjois-Pohjanmaa.
Aluejärjestöön kuuluu 23 alueellista jäsenyhdistystä, joissa maksaneita
jäseniä tällä hetkellä on 2701 jäsentä.
JÄRJESTÖTOIMINTA
Sääntömääräiset kokoukset pidetään toimintavuonna seuraavasti;
Kevätkokous 27.3.2024 valtakirjan tarkastukset alkaa klo 11.00 ja kokous
alkaa klo 12.00.
Syyskokous 22.11.2024, valtakirjan tarkastukset alkaa klo 11.00 ja kokous
alkaa klo 12.00. Heti kokouksen jälkeen on järjestäytymiskokous. Kokouspaikkana pidämme koko vuoden, kaikissa tapahtumissa, Tyrnävän
työväentaloa.
Aluetoimikunta kokoontuu kevät kaudella kaksi kertaa.
26.1.2024 klo 12.00 alkaen ja 1.3.2024 klo 12.00.
Samoin syyskaudella kokoonnumme kaksi kertaa.
6.9.2024 klo 12.00 alkaen ja 25.10.2024 klo 12.00.
Aluetoimikunta kokoontuu käsittelemään ja viemään päätösehdotuksia sääntömääräisiin kokouksiin.

Aluetoimikunta, maksaa kilometrikorvauksen osallistujille, korvauksen
yksikköhinnan määrää syyskokous.
Työvaliokunta, joka valmistelee asiat aluetoimikunnalle, kokoontuu aina
ennen aluetoimikunnan kokousta. Nämä kokoukset pyritään pitämään
etänä. Järjestätymiskokouksessa valitaan tähän toimikaudeksi (5-7
jäsentä).
Eläkeläiset ry:n järjestämä opinto- ja työpäivä on 16.2.2024 Tyrnävän
työväentalolla tämäkin. Työpäiville kutsutaan kolme edustajaa paikallisyhdistyksistä.

EDUSTAJAKOKOUS
Edustajakokous on vuoden tärkein tapahtuma, järjestyksessään 22.
edustajakokous 28.-29.5.2024, joka pidetään Seinäjoella (Seinäjoki
Areena). Kutsu jäsenyhdistyksille tulee tammikuussa 2024.
Edustajakokous on järjestön korkein päättävä elin ja kaikilla
jäsenyhdistyksillä on oikeus lähettää kokoukseen vähintään yksi edustaja.
Kokous linjaa järjestön toimintaa ja vaikuttamistyötä tulevalla
kolmivuotisella edustajakokouskaudella sekä valitsee järjestölle
hallituksen ja valtuuston. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokous hyväksyy uuden tavoiteohjelman ja sääntöuudistuksen.

Sääntöuudistus 2024
Edustajakokous hyväksyy järjestölle uudet säännöt ja jäsenyhdistyksille
uudet mallisäännöt. Yhdistykset ottavat uudet mallisäännöt käyttöön
syyskokouksissaan 2024.(Järjestön toimisto neuvoo yhdistyksiä uusien
sääntöjen käyttöönotossa ja sääntömuutosilmoitusten tekemisessä patentti- ja rekisterihallitukseen.)

HARRASTUS-JA VIRKISTYSTAPAHTUMA

Aluejärjestön hiihtokilpailu järjestää 15.3 Oulaisten Eläkeläiset ja
tarjoilusta huolehtii Oulaisten Taru.
Rokualla järjestämme keväällä 24.5 ulkoilupäivän. Järjestelyistä kerromme
kevään aluetoimikunnan kokouksessa. Tavoitteena on saada mukava
ulkoilupäivä ja lopuksi tanssia.
Seniorimessuille osallistumme myös, tapahtuma, jossa saamme
näkyvyyttä.
Aluejärjestön yhteistyö jatkuu Lapin ja Kainuun aluejärjestöjen kanssa.
Ensi kesänä Kainuun aluejärjestö järjestää kolmen aluejärjestön juhlan, tähän juhlaa toivomme yhdistyksiä osallistumaan.

EDUNVALVONTA
Eläkeläisjärjestöjen yhteenliittymän, Pikku- EETU ry:n kautta,
järjestöllämme on mahdollisuus vaikuttaa myös yleiseen eläkepolitiikkaan
ja edunvalvontaan. Aluejärjestöllä on yksi paikka tähän yhteenliittymään.

JÄSENHANKINTA
Eläkeläiset ry:n erityinen painopiste on jäsenhankinta. Paikallisyhdistys
voi esimerkiksi järjestää jäsenhankintaa tukevia tapahtumia, retkiä,
toimintapäiviä tai juhlia. Kannustamme paikallisyhdistyksiä yhteistyöhön
ja ”kummitoimintaan”, jossa vahvat yhdistykset voivat tukea heikompia.
Voitte järjestää toimintaa myös niillä alueilla, joissa ei vielä ole Eläkeläiset
ry:n yhdistystä. Yhdistyksen näkyvyyttä voi lisätä kotisivujen kautta sekä toimintaa esittelevillä materiaaleilla kuten esitteillä tai rollupilla.

TIEDOTTAMINEN

Sääntömääräiset kokoukset ilmoitetaan Eläkeläiset-lehdessä ja
aluejärjestön omalla kotisivulla. Aluetoimikunnan ja työvaliokunnan
kokoukset ilmoitetaan kotisivuilla ja sähköpostitse, tarvittaessa kirjeellä.
Tapahtumat ja koulutukset ilmoitetaan kotisivulla ja sähköpostiset.

ALUETOIMIKUNTA