Jäsenhankintatyöpaja

28.4.2023

Jäsenhankintatyöpaja

Jokilaaksot ja Pohjanmaa

Klo 10-13:45

Osanottajat 28.4.

Kaisu Rämet kaisu.kristiina.ramet@gmail.com

Markku Jylkkä markku.jylkka@gmail.com klo 12.30 alkaen pois

Armas Niemi armas.niemi@gmail.com estynyt

Väinö Wassholm vaino.wassholm@haapajarvi.fi

Vuokko Ryytty vuokko11@live.fi klo 12.30 alkaen pois

Sirkka Luoma luomalsirkka@gmail.com

Hannu Alakontiola alakontiolahannu@gmail.com peruutus 26.4.

Anja Sarajärvi anja.sarajarvi@gmail.com peruutus 26.4.

Juhani Kolppanen juhani.kolppanen@gmail.com peruutus 27.4.

Pohjanmaa 2 peruutus 27.4.

Ykspihlaja 1 peruutus 27.4.

Ykspihlaja 2 peruutus 27.4.

Yhteenveto tapaamisesta

Jokilaaksojen ja Pohjanmaan yhteiseen jäsenhankintatyöpajaan oli ilmoittautunut 12 osanottajaa. Valitettavasti tuli viime hetken peruutuksia, joiden takia Kaisun kanssa keskustelimme to 27.4. ja päätimme järjestää työapajan joka tapauksessa. Se oli hyvä, sillä tapaaminen oli antoisa.

Kiitos kaikille osallistuneille ja hengessä mukana olleille!

Etenimme ohjelman mukaisesti vapaasti keskustellen ja kirimme aikataulua runsaasti ryhmän pienen koon takia.

Jo esittäytymispuheenvuoroissa kävi ilmi, että yhdistykset ja niiden toimintaympäristöt ovat hyvin erilaisia eikä yleispäteviä keinoja jäsenhankintaan ole olemassa.

Uusien jäsenten lisäksi on aivan yhtä hankalaa saada uusia luottamushenkilöitä ja aktiivisia toimijoita. Moni pieni yhdistys hiipuu luonnollisen poistuman myötä paikkakunnilla, jotka muutenkin hiipuvat tai, joilla on muita järjestöjä, joilla enemmän ja monipuolisempaa toimintaa tarjolla.

Siitä olimme yhtä mieltä, että

jäsenhankinta tehdään paikallisyhdistyksissä.

Kävimme läpi Eetu ry:n Huomisen kynnyksellä -kyselytutkimuksen 2022 ja Eläkeläiset ry:n maaliskuun 2023 jäsenkyselyn tuloksia jäsenhankinnan näkökulmasta.

Lopuksi teimme ryhmätyön ja pariporinat yhtenä joukkona, kun meitä oli jäljellä neljä henkilöä

Ryhmätyö

Millaista jäsenmäärää tavoittelemme

Millaisia jäseniä haluamme ja miten heidät tavoitamme

Mielikuvat sanoiksi: kuvaile jäseniä, joita haluamme

Mitä jäsenhankintaa tukevaa aineistoa meillä on

Mitä tarvittaisiin

Mitä voidaan yhdistyksissä itse tuottaa

Millaista tukea tarvitaan

Tavoiteltava jäsenmäärä

Jäsenmäärän kasvutavoite on hyvä asettaa realistisesti. Usein se tuntuu asettuvan n. 10 % kohtaan olemassa olevasta jäsenmäärästä. Pienillä paikkakunnilla senkin saavuttaminen voi olla haastavaa.

Näissä olosuhteissa jokainen uusi jäsen on tervetullut. Runsasväkisimmillä paikkakunnilla sen sijaan voi olla hyväksi pohtia, keitä ja miten ensi sijassa kannattaa tavoitella.

Vaikka aktiivisia toimijoitakin haluttaisiin ja potentiaalisia luottamushenkilöitä, on hyvä kunnioittaa potentiaalisten jäsenten toiveita. Eläköitynyt ay-aktiivi saattaa eläkkeellä haluta olla sivussa järjestötoiminnasta ja nauttia rivijäsenenä sen hedelmistä.

Jäsenhankinnan perusta

Tärkeintä jäsenhankinnassa on monipuolinen toiminta.

Sen lisäksi on oman tontin oltava kunnossa: asenne ja ilmapiiri sallivia ja vastaanottavaisia. Avoimia uusille ihmisille, uudelle toiminnalle ja kerhopäivän tuolipaikat ovat kaikkien käytettävissä.

Yhdistykset voivat joutua tasapainoilemaan pitkään mukana olleiden ja tai ikääntyneiden jäsenten toiveiden ja uusien jäsenten odotusten välissä. Jäsenhankintaa käynnistäessä ja toimintaa suunniteltaessa nämä näkökulmat on hyvä huomioida.

Toimintaa suunniteltaessa on hyvä pohtia omaa asemaa kunnassa ja painottaa oma toiminta sellaiseen, mitä muut eivät järjestä. Esimerkiksi käsitöillä on turha kilpailla, jos lähiseudulla jo on vetävää käsityötoimintaa.

Vasta eläköityviä tai eläkkeelle juuri siirtyneitä voi houkutella asiantuntijaluennoin esim. pankkien luennoilla ikääntyvien asioiden hoidosta, testamenteista jne.

Vaasassa valtavaa suosiota nauttii digikameran käyttöopastuskerrasta alkanut digikuvauskerho.

Matkoista jäsenhankinnan tukena

Yhdistykset ovat tukeneet matkoja siten, että yhdistykset ovat maksaneet kuljetuksen ja osanottajat vain majoituksen tai teatterilipun ja väliaikakahvitarjoilun (joka laskutettu ja tilattu etukäteen).

Uusia jäseniä on houkuteltu mm. tarjoamalla ensimmäinen matka ilmaiseksi ja seuraavalta 20 euron alennus, kun on liittynyt jäseneksi.

Jäsenhankinnan keinoja

Tehokkain keino on valjastaa olemassa olevat jäsenet houkuttelemaan uusia.

Matalan kynnyksen toiminta, avoimet ovet ja tutustuminen ilman sitoutumista ovat myös tärkeitä.

Tunnettuutta voidaan kasvattaa osallistumalla toritapahtumiin ja messuihin, näkyvyyttä yhdistyksen toiminnasta tehdyillä jutuilla paikallislehdessä. Ilmaisjakelulehtien ilmoitukset ja omien ilmoitusten vieminen kirjastoihin, terveyskeskuksiin ja ilmoitustauluille voi toimia. Omat facebook-sivut hyötykäyttöön ilmoituskanavana. Sieltä voi myös jakaa ilmoituksia paikkakunnan facebook-sivulle. Verkkosivujen tapahtumakalenteri ajantasaiseksi. Varmistetaan, että kaikki tieto tapahtumista on saatavilla ja tieto paikkansapitävää.

Jäsenhankintamateriaalia

Yhdistykset tuottavat aineistoa digitaalisiin kanaviin sekä jonkin verran tulostettavaa aineistoa. Vaasan yhdistys painattaa vuosittain esitteen, missä esitellään johtokunta ja yhdistyksen toimintaa.

Eläkeläiset ry:n tuki

1. Materiaalituotanto

 • Somejakokuvien ja verkkosivulla hyödynnettävien kuvien pohjat
  • Tiedotepohja
  • Ilmoitus-/mainospohja

  2. Koulutus

  • verkkosivu-koulutus
  • canva-koulutus
  • tiedottamisesta vastaavien kouluttaminen

  3. Luottamushenkilöiden valmiuksien parantaminen

  Aluejärjestöjen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä paikallisyhdistysten puheenjohtajat tarvitsevat koulutusta ja tukea jäsenhankintavalmiuksien edistämiseksi ja jäsenhankintaan. Tästä lisää pariporinoiden yhteenvedossa.

  Pariporinat

  Syksyn jäsenhankintakampanja: mitä voisi olla

  Jäsenhankintakilpailu: millainen voisi olla

  Syksy 2023

  Syksyn 2023 jäsenhankintakampanja voisi olla lähtölaukaus jäsenhankintakampanjavuodelle 2024.

  Jäsenhankintakilpailu voitaisiin hoitaa perinteisen seurannan mukaisesti seuraamalla uusien jäsenten absoluuttista ja suhteellista määrää.

  Syksyn 2023 aluejärjestöjen opinto- ja neuvottelupäivillä nostettava jäsenhankinta keskiöön.

  Aluejärjestöille tehtäväksi koota alueen yhdistysten puheenjohtajat oman toiminnan tarkasteluun ja kriittiseen kehittämiseen jäsenhankintamahdollisuuksien parantamiseksi ja saada hyvät käytännöt jakoon.

  -> Tulokset ja hyvät käytännöt kirjataan ja saatetaan kaikkien yhdistysten käyttöön.

  ”Puheenjohtajillakin tarvetta kehityskeskusteluille, vertaistuelle ja virkistykselle!”

 • Eläkeläiset ry:n tuki

  Aluejärjestöjen tehtävän tueksi ryhmätöitä ja keskustelupohjia, ohjelmaluonnosta hyödynnettäväksi.

  Tiina käy tästä Kaisun kanssa vielä jatkokeskusteluja.

  Vuosi 2024

  • Kuukausittainen jäsenmääräkehityksen seuranta
  • Vinkkejä jäsenhankintaan pitkin vuotta
  • Koulutusta, materiaalituotantoa ja yhdistysten luottamushenkilöiden tukemista, joista mainittu kohdassa Ryhmätyö, Eläkeläiset ry:n tuki
  • Jäsenten valjastaminen jäsenhankinnan tueksi esim. lehtijuttujen avulla